Design Management på Berghs School of Communication hösten 2012

Under hösten har jag pluggat på Berghs. Kursen som jag gått heter Design Management och handlar om affärsutveckling med hjälp av design thinking. Glasklart eller hur? Design thinking handlar om att identifiera problem (oftast ur ett kundperspektiv), generera insikter/idéer och omsätta dem i verklighet.

Jag har fått ett antal verktyg som det ska bli jätteroligt att testa i verkligheten. Kursen har verkligen öppnat mina ögon för hur viktig kunden är, och hur dålig jag är på att lyfta på rumpan för att gå ut och prata med dem. De finns ju precis utanför dörren – Gävleborna.

Projektuppgifter

Mycket tid har ägnats åt tre inlämningsuppgifter. De första två enskilda och det tredje i grupp. Samtliga har handlat om att utveckla befintliga företag utifrån deras nuvarande situation. Affärsmodeller, mission statements, visioner och varumärken har fingranskats. Här är resultaten:

Mobiltelefonutvecklaren Doro ur ett affärsperspektiv

Den första uppgiften gick ut på att analysera ett valfritt svenskt aktiebolags affärsmodell med hjälp av Business Model Canvas. Jag valde mobiltelefonutvecklaren Doro som har ett ganska enkelt erbjudande till sina kunder – enkla telefoner för äldre. Genom att läsa vad Doros säger om sig själva på webben och i årsredovisningar analyserade jag, drog slutsatser och kom med förslag på förbättringar.

Här kan du läsa min rapport

Doro ur ett varumärkesperspektiv

I den andra uppgiften fortsatte jag att analysera Doro. Den här gången utifrån deras varumärke. Genom att jämföra image, identitet, position och annat hittade jag ett antal områden som kan vässas. Utifrån Doros problemområden genererade jag ett antal idéer som skulle lyfta deras varumärke.

Titta på min presentation om Doros varumärke

StureOptikern ur alla möjliga perspektiv

Tillsammans med kurskamraterna Eric Näf och Liselott Löfström gjorde jag en ganska omfattande genomlysning av StureOptikerns verksamhet. Det blev ett ganska utpräglat retail-projekt och kom att handla mycket om den fysiska upplevelsen i deras butik.

Titta på vår presentation om StureOptikern.