Dags att bredda begreppet design

Snubblade över ett intressant samtal på the interwebs mellan några höjdare på Moving Brands och IDEO. Samtalet handlar om design thinking och vad det innebär för ett företag. Intressant att de tror att företag som inte använder design som ett strategiskt verktyg antagligen lägger mer pengar på design. Det värsta är att de antagligen har rätt.

Läs vad Moving Brands skriver på samma tema

Här finns fler sevärda tal från samma dag

Föredragshållarna är visserligen mest inne på den finansiella marknaden, men principerna går såklart att tillämpa överallt. Kanske till och med i en kommun..