Till nästa möte

Några bra och enkla regler för att göra ett designmöte mer produktivt.

  1. Vem är designern?
  2. Utse någon som leder mötet
  3. Upprepa projektets mål
  4. Fråga som du vill ha svar
  5. Skippa säljpitchen!
  6. Tänk (och skriv) först, prata sen
  7. Bra OCH dåligt
  8. Ingen design under mötet
  9. Skapa uppdragslista

Läs mer på Fast Company.